Palác cisára Galéria

Galériov palácový komplex je najvýznamnejšou pamiatkou v Solúne. Pochádza z rímskeho obdobia a jeho súčasťou sú zachované rímske pamiatky, ako Rotunda, víťazný oblúk, cisársky palác.

Celý komplex svojou rozlohou zaberal približne 18 hektárov a bol významným duchovným a kultúrnym centrom v Solúne. Okolo roku 300 ho dal postaviť rímsky cisár Galérius. Zbytky paláca sa nachádzajú na námestí Navarinou a sú otvorené pre verejnosť.

Na mieste stále prebieha archeologický výskum a presná topografia palácového komplexu zostáva pod rúškom tajomstva. Odkrytou časťou paláca je štvorstranné nádvorie s malými miestnosťami po obvode. Tieto miestnosti sú zdobené mramorom a mozaikami, ktoré sa zachovali dodnes.

Významnou budovou palácového komplexu bol tzv. oktagon, ktorého priestory zdobil mramor a iné architektonické prvky. Komplex je zaujímavý i tým, že je osadený v zastavanej mestskej časti, čo mu však na dôležitosti a kráse rozhodne neuberá.