Kamara

V centre mesta Solún sa nachádza podobný víťazný oblúk ako v Paríži. Kamara, ako ho miestni nazývajú, je víťazná brána, ktorú dal v 3. storočí postaviť rímsky cisár Galérius po svojom víťazstve nad Peržanmi.

Oblúk sa nachádza na križovatke ulíc Egnatia a Dimitria Gounari. Kedysi oblúk svojou veľkosťou pokrýval celú ulicu Egnatia. Pôvodne mal osem pilierov, zachovali sa však iba tri. Po rekonštrukcii boli niektoré jeho časti znovu doplnené tehlami, aby si zachoval svoju podobu.

Mramorové reliéfy zobrazujú cisára, jeho rodinu, rímskych a perzských vojakov. Dominantou je práve postava cisára, ostatné reliéfy symbolizujú oslavu rímskych úspechov a víťazstva. Reliéfy sú unikátnym dielom, ktoré uchváti pozornosť každého turistu.

V blízkosti sa nachádza tzv. Rotunda (Agios Georgios) zo 4. storočia, ktorá je najstaršia náboženská budova v meste. Tá je tiež dielom cisára Galéria. Rotunda bola s Galériovým oblúkom prepojená nádhernou ulicou, ktorú lemovali stĺpy. Z tých sa žiaľ už nič nezachovalo.