Jeruzalem

Jeruzalem je jedno z najzaujímavejších miest sveta. Prirodzene sa tu prelína prítomnosť s minulosťou, staré s moderným. Posvätné mesto, v ktorom ucítite históriu a pulzujúci život na každom kroku.

Miesto, kde sa začali písať dejiny ľudstva a vystriedali sa tu všetky významné kultúry staroveku i stredoveku. Jeruzalem je jedno z najstarších miest sveta a archeologické nálezy datujú jeho počiatky už od 4. storočia pred n.l..

Vo Svätej zemi sa miešajú hneď tri hlavné náboženstva sveta - judaizmus, kresťanstvo a islam. V Jeruzaleme žil, učil a bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Podľa posvätnej židovskej knihy, Tóry, dal Boh túto zem Abrahámovi a jeho potomkom za vernosť. Pre islam je to tretie najsvätejšie miesto.

Staré mesto

V centre Jeruzalema sa rozkladá Staré mesto, ktoré obklopujú 4 kilometre dlhé hradby. Do mesta viedlo osem brán, ktoré sa zachovali dodnes. Jaffská brána bola postavená v roku 1538 a predstavuje hlavný vstup do mesta. Zo servernej strany, tzv. moslimskej časti mesta, sa vstupuje Damašskou bránou.

Celkovo je Staré mesto rozdelené na štyri štvrte - židovskú, kresťanskú, moslimskú a arménsku.

Najposvätnejším miestom židovského náboženstva je Múr nárekov, ktorý sa opiera o Chrámovu horu. Okrem modlitby tu môžete medzi kameňmi zanechať lístoček s vašim prianím.

V moslimskej časti sa nachádza významná stavba, Skalný chrám, s neprehliadnuteľnou zlatou kupolou. Podľa moslimskej viery z tohto miesta vystúpil na nebo prorok Mohamed v doprovode anjela, aby mohol hovoriť s Bohom.

Ďalšou významnou zastávkou je krížová cesta - via Dolorosa, ktorá sa začína pri Levej bráne a končí pri Chráme Božieho hrobu, ktorý je miestom ukrižovania, pochovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Východne od mesta sa nachádza Olivová hora, ktorá je spojená so životom Ježiša Krista. Súčasťou hory je Getsemanská záhrada, Chrám národov a ruský pravoslávny Kostol Márie Magdalény v byzantskom štýle. Z Olivovej hory je tiež nádherný výhľad na okolité panorámy.

jeruzalem