Galilea

Severne od Jeruzalema leží najkrajšia časť Izraela - Galilea. Zelená kopcovitá krajina s úrodnou pôdou, kde na každom kroku cítiť pohodovú atmosféru, akoby sa tu zastavil čas. Na tomto mieste sa tiež odohrali významné udalosti zo života Ježiša Krista, ktoré sú popísané v Novom zákone.

Galilea je prevažne hornatý región. Najvyššia hora sa nazýva Meron a meria 1208 m. n. m., kde sa organizujú židovské púte. Jej najnižší bod je Genezaretské jazero, ktoré je známe i ako Galilejské jazero, Tiberiadské jazero alebo Kineretské more. Leží 212 metrov pod úrovňou mora. Vďaka jeho rozmerom sa v minulosti o ňom písalo ako o mori. Je dlhé 12 kilometrov a široké až 13 kilometrov. Toto sladkovodné “more¨ pokrýva až 80% spotreby vody v celej krajine a je dôležitým zdrojom vody. Je zásobované vodou z rieky Jordán.

Môžete sa tiež vydať na plavbu po jazere a obdivovať okolité prírodné scenérie - Golanské výšiny, horu Blahoslavenstiev, kde Ježiš hovoril k zástupom ľudí alebo posvätné mesto židov - Tiberias.

Južne od mesta Tiberias sa nachádzajú horúce minerálne pramene, ktoré majú liečivé účinky. Ďalšou zaujímavosťou tohto miesta je synagóga zo 4. storočia n. l. s krásnou mozaikovou podlahou.

Galilea je tiež spojená so životom Ježiša Krista a jeho pôsobením na tomto mieste. Pod horou Blahoslavenstiev sa uskutočnil významný biblický príbeh, kedy Ježiš dvoma chlebami a dvoma rybami nasýtil päť tisíc ľudí. Spomienkou na túto udalosť je stará mozaika v modernom kostole, kde je vyobrazený kôš s chlebami a rybami.

O pár metrov ďalej na brehu jazera stojí ďalší vyhľadávaný kostolík Primátu sv. Petra, ktorý je postavený z čadičových kameňov. V kostolíku sa nachádza kus skaly, pri ktorej Ježiš počas večeri vyzval Petra, aby sa stal “pastierom jeho ovečiek¨.

Najjužnejší cíp Genezaretského jazera, kde sa vlieva rieka Jordán, je spojené s ďalšou udalosťou zo života Ježiša. Práve tu mal Ježiš pokrstiť Jána Krstiteľ a pútnici sem prichádzajú, aby symbolicky prijali krst.

galilea