Henkersteg

Hangmanov most je mimoriadny most v historickom nemeckom meste Norimberk a bol postavený v roku 1457 ako drevený most.

Henkersteg, alebo Katová lávka bol most, ktorý prepájal dve pôvodné časti Norimbergu. Sv. Sebalda na pravom brehu a  sv. Vavrinca na ľavom brehu rieky Pegnitz. Na moste sa nachádzali dve vežičky. Väčšia je vodná veža Wasserturm, ktorá bola postavená ako súčasť mestského opevnenia v roku 1325.

A druhá Henkenturm dostala názov po katovi, ktorý v nej žil. V roku 1595 zničila povodeň most a 8 ľudí zahynulo, keď prechádzalo mostom. Keď boli okolo mesta postavené nové hrady, stratil svoj pôvodný význam a veža slúžila ako väzenie.

Po ťažkých vojnových poškodeniach bol most zrekonštruovaný v roku 1954. V roku 2000 sa stal stanicou historickej míle v Norimbergu, ktorá vznikla pri príležitosti 950. narodenín mesta.