Thajská masáž

Thajská masáž je v Thajsku prítomná na každom rohu a neodmysliteľne patrí k thajskému životnému štýlu. Masérska zručnosť sa v rodinách dedí z generácie na generáciu a turisti si ju môžu dopriať v typických salónoch, hoteloch, chrámoch, kúpeľoch, ale aj na pláži.

Vznikla pred vyše 2500 rokmi a podľa legendy je jej zakladateľom učiteľ Dživaka Khumar Bakka. Pre všetkých thajských masérov je Dživaka prvý a veľký učiteľ, ktorému vzdávajú úctu.

Thajská masáž je založená na ovplyvňovaní toku životnej energie. Maséri telo masírujú podľa prastarých máp tela, na ktorých sú vyobrazené energetické čiary na tele. Týchto čiar sú tisícky, ale pri masáži sa ich využíva iba 10, na ktorých sú dôležité body. Masírovanie týchto bodov udržiava harmonický tok energie v tele a medzi telom a vonkajším prostredím.

Masáž je často skombinovaná s naťahovaním, teda s technikami, ktoré sú typické pre jogu. Neexistuje presne predpísaný postup tejto masáže, pretože každá škola a maséri využívajú iné zostavy. Základný princíp masáže je však zachovaný všade rovnako.

Thajská masáž sa vyučuje na rôznych miestach. Môže ísť o chrámovú školu alebo o medzinárodné školy. Najznámejšou chrámovou školou je Wat Pho v Bangkoku. Je určená najmä pre thajských obyvateľov, z ktorých sa po absolvovaní štúdia stanú profesionáli. Pre cudzincov existujú medzinárodné školy s rôznymi certifikátmi.